Left Banner

Kategorie bloga

Kategorie bloga

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep prowadzony jest przez firmę (F.P.H.U Graf-NAT Piotr Janik, ul. Mickiewicza 46a, 34-200 Sucha Beskidzka, NIP: 552-163-51-17, Regon: 120555370)Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.),przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wprzypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymiprzepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

Średni czas realizacji Zamówienia wynosi: (3-5 dni roboczych od momentu zatwierdzenia projektu i zaksięgowania wpłaty(w przypadku wybrania przedpłaty) ) Zastrzegamy prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia do 10 dni roboczych.

Po dokonaniu zakupu bardzo prosimy o przesłanie niezbędnych danych do wygrawerowania używając polskich znaków.

W ciągu 24 h (roboczych) od przesłania danych zostanie przygotowany projekt do weryfikacji.

Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia jest akceptacja przesłanego projektu

Zamówienie wykonane zgodnie z zaakceptowanym projektem nie podlega reklamacji w związku z tym bardzo prosimy o dokładne sprawdzenie tekstu do grawerowania, ponieważ za błędy i literówki nie odpowiadamy.

W przypadku braku akceptacji projektu do 5 dni roboczych, wiadomość e-mail z projektem wysyłana jest ponownie. Jeżeli projekt nie zostanie potwierdzony przez klienta w ciagu 10 dni roboczych od momentu zakupu zostanie on wysłany bez akceptacji. Zamówienie to nie podlega wówczas reklamacji. 

§3. PŁATNOŚCI

Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Do każdego Zamówienia dołączany jest dowód zakupu.

Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.

§4. DOSTAWA

Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.Koszty dostawy ponosi Kupujący.